Відділ освіти, молоді та спорту Знам'янської райдержадміністрації

 

Дошкільна освіта

Станом на 01.01 2015 року в районі працює 14 дошкільних навчальних закладів та 4 навчально-виховних комплексів "Дошкільний навчальний заклад – загальноосвітня школа".
     Мережа ДНЗ в районі розміщена рівномірно. 13 навчальних закладів розташовані в типових, 5 - в пристосованих приміщеннях (с.Топило, Володимирівка, Макариха, Новороманівка, Петрово).
     Дошкільну освіту отримують 735 дітей. Охоплення дошкільною освітою дітей від 3 до 6(7) років дошкільними закладами та навчально-виховними комплексами складає 85%.
    Охоплення дошкільною освітою дітей району від 3 до 6 (7) років всіма формами дошкільної освіти складає 99,8%
    Відділом освіти райдержадміністрації, педагогічними працівниками установ освіти району вживаються заходи щодо надання дошкільної освіти дітям 5-ти річного віку. Дітей 6-го року життя, що проживають на території населених пунктів району налічується 265 особи, охоплено дошкільною освітою 100%.

Для забезпечення реалізації реформ у галузі дошкільної освіти у районі рішенням районної ради від 31 січня 2014 року № 529  прийнята районна цільова програма розвитку дошкільної освіти на 2014 - 2017 роки. 

    На виконання районної програми у дошкільних навчальних закладах: "Барвінок" с. Мошорине проведено поточний ремонт приміщення (112,473  грн.), "Віночок" с. Диківка поповнено матеріальну базу (93575,08 грн., "Веселка" с. Трепівка виконані роботи по ремонту системи опалення (41,000 грн.), "Колосок" с. Саблине проведено роботи по забезпечення проточною водою (51,500 грн.), закуплені вогнегасники 5 шт. (1125,00 грн.), килимові доріжки 2500,00 грн., "Мальвіна" с. Володимирівка  придбані килимові доріжки (2,500 грн.), "Пролісок" с. Цибулеве замінено 6 дерев'яних вікон на металопластикові (21,700 грн.), проведено поточний ремонт системи водопостачання  (3,000 грн.), виконано поточний ремонт фасаду будівлі (15,000 грн.), "Сонечко" с. Богданівка проведено ремонт котла (2,800 грн.),  "Світлячок" с. Богданівка проведено поточний ремонт системи водопостачання (3,400 грн.), "Ягідка" с. Іванківці  придбано і установлено новий котел на твердому паливі (9,900 грн.).

Забезпечені комп'ютерами  4 НВК, 8 ДНЗ (67%). Підключено до мережі Інтернет 4 НВК, 2 ДНЗ (33%).

     Науково–теоретична та методична підготовка вихователів дошкільних навчальних закладів знаходиться на високому рівні. На базі методичного кабінету створено організаційні умови для безперервного вдосконалення фахової освіти і кваліфікації педагогічних працівників. Впроваджується система методичних заходів, спрямованих на розвиток творчих можливостей педагогів, виявлення перспективного педагогічного досвіду.

    ДНЗ забезпечені педагогічними кадрами. Сьогодні вихованням дітей у закладах займається 94 педагогічних працівників. Із них мають вищу освіту - 32, незакінчену вищу - 60, не мають освіти - 2.
    Однією з найважливіших умов успішного функціонування системи дошкільної освіти є ритмічне, достатнє і якісне науково-методичне забезпечення діяльності дошкільних навчальних закладів.
    Серед компонентів науково-методичного забезпечення педагогічного процесу в ДНЗ особливе місце посідають настанови ОІППО для педагогів дошкільних навчальних закладів, курсові підвищення кваліфікації вихователів, які організовуються у контексті безперервного навчання і визначаються особливостями післядипломної освіти.
    Курси підвищення кваліфікації при КОІППО є нормативною складовою підвищення фахового рівня педагогічних працівників.
    В кожному дошкільному закладі складений перспективний план курсів підвищення кваліфікації, затверджений керівником закладу.
    Курси підвищення кваліфікації проходять згідно плану, який виконується на 100%.
    Методичний кабінет відділу освіти райдержадміністрації у 2014 - 2015 навчальному році продовжує працювати над реалізацією педагогічними колективами дошкільних закладів проблеми "Вдосконалення професійної педагогічної майстерності педагогічних працівників дошкільних закладів в умовах безперервної освіти".
    Методична робота методичного кабінету Знам'янського відділу освіти з педкадрами дошкільних навчальних закладів району будується на основі діагностики, аналізу інформації про стан професійної компетентності вихователів, їх потреб і складнощів, що виникають у процесі роботи. За допомогою діагностування моделюється структура, зміст і форми методичної діяльності. Враховується те, що структура має бути динамічною, зміст таким, що постійно оновлюється, а форми – оптимально збалансованими. Зміст реалізується через цільові проекти з педагогічного моніторингу та освітнього менеджменту, завдання яких полягає у формуванні творчого, самодостатнього педагога з розвиненими дослідницькими навичками, мета їх – досягнення вихователями вершин педагогічної майстерності.
    Тематичне вивчення, атестація, бесіди, опитування визначили необхідність організації таких форм роботи, як: наради завідуючих ДНЗ, методичні об'єднання завідуючих, методичні об'єднання вихователів груп дітей раннього віку, методичні об'єднання вихователів груп дітей старшого дошкільного віку, семінари для муз керівників, семінари-практикуми для старших медсестер. Організовано роботу районної творчої групи.
    Кожне методичне формування має свої завдання, обирає власну проблему для поглибленого дослідження, яка виходить із загально районного. Позитивним є те, що з педагогами усіх рівнів протягом року проводяться як теоретичні, так і практичні заняття.
    Таким чином, у методкабінеті відділу освіти створена оптимальна структура методичної роботи з педкадрами дошкільних навчальних закладів, за якої враховуються запити й потреби педагогів, рівень їх професіоналізму та забезпечується координація діяльності з боку методиста з дошкільного виховання.
    Актуальні проблеми роботи ДНЗ опрацьовуються педагогами під час моделювання занять та виховних заходів, взаємовідвідувань, творчих звітів, занять самоосвітою тощо.
    Одним із основних напрямів методичного забезпечення організації навчально-виховного процесу відділ освіти вважає підвищення компетентності керівників дошкільних закладів. Діюча система методичної роботи з керівниками ДНЗ включає наради, методоб'єднання, конференції, семінари.
    У планах методичних об’єднань та опорних ДНЗ широко та змістовно розкриваються питання впровадження в навчально-виховний процес  навчальних закладів Базового компонента дошкільної освіти. В районі здійснюються заходи з впровадження в роботу закладів програми "Впевнений старт". Протягом року на методичних об'єднаннях, семінарах різних категорій працівників проводилася робота по вивченню та впровадженню в практику роботи дошкільних закладів даної програми.
    Вивчення стану навчально-виховної роботи ДНЗ протягом 2014-2015 навчальних років показало, що педколективи стали більш творчо підходити до організації та проведення занять, ігор, режимних моментів, використовують різні форми і методи розвитку особистості дітей згідно сучасних вимог.
    У центрі уваги кожного ДНЗ знаходилася дитина, як індивідуальність.
    Педагогічні колективи ДНЗ активно впроваджують в практику роботи творчу спадщину В.О. Сухомлинського, І.Г. Ткаченка, Г.Г Ващенка. Дітям, починаючи з раннього віку, прививають любов до рідного краю, України, шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної мови, національних цінностей українського народу, свідомого ставлення до себе як особистості, оточення, довкілля. Значної уваги приділялось фізкультурно-оздоровчій роботі, фізичному розвитку дітей (ДНЗ "Івушка", "Малятко", "Колобок", "Барвінок", "Сонечко", завідуючі Костелецька Г.Ф., Дорощук В.Л, Животовська А.М., Марущук Л.О., Постойко І.В.
    Освітньо-виховний процес у ДНЗ забезпечувався за одним чи кількома приорітетними напрямками:

        - гуманітарний - 9, в них дітей - 292,

        - фізкультурно-оздоровчий - 2, в них дітей - 77,

        - народознавчий - 2, в них дітей - 69, 

        - еколого-природничий - 1, в ньому дітей - 62.

    На виконання Закону України "Про дошкільну освіту", зокрема щодо обов'язковості дошкільної освіти для дітей старшого дошкільного віку у ДНЗ були проведені "Тижні дитини – дошкільника", "День матері", Тижні пожежної безпеки, відзначалися суспільні свята, свята: осені, врожаю; проводи весни та інші. До яких залучали дітей, які не відвідують ДНЗ, батьків, громадськість села.
    В кожному закладі здійснюється вивчення позитивного педагогічного досвіду.