Відділ освіти, молоді та спорту Знам'янської райдержадміністрації

 

Позашкільна освіта

Позашкільна освіта є складовою системи безперервної освіти, визначеної Конституцією України, законами України "Про освіту""Про позашкільну освіту", і спрямована на розвиток здібностей та обдарувань вихованців, учнів і слухачів, задоволення їх інтересів, духовних запитів і потреб у професійному визначенні.

Концепція Державної цільової програми розвитку позашкільної освіти на період до 2014 року.

Державна цільова соціальна програма розвитку позашкільної освіти на період до 2014 року.

Обласна цільова соціальна програма розвитку позашкільної освіти та підтримки обдарованої молоді на період до 2014 року.

Нормативно-правова база позашкільної освіти (на сайті Інституту інноваційних технологій та змісту освіти).

Про затвердження Положення про порядок організації індивідуальної та групової роботи в позашкільних навчальних закладах (Наказ Міністерства освіти і науки України від 11.08.2004 р. № 651)

 

Програми з позашкільної освіти

Методичні рекомендації щодо змісту та оформлення навчальних програм з позашкільної освіти 
(лист ІІТЗО від 05.06.2013 р. №14.1/10-1685)

Про навчальні програми з позашкільної освіти (лист МОН від 19.08.2014 р. № 1/9-417)

Щодо використання у 2015/2016 навчальному році навчальних програм з позашкільної освіти (лист МОН від 21.10.2015 р. № 1/9-501).

Навчальні програми з позашкільної освіти (на офіційному веб-сайті Інституту модернізації змісту освіти).

Навчальні програми з позашкільної освіти (на веб-сайті відділу неформальної та інформальної освіти дітей Інституту модернізації змісту освіти)

Навчальна програма гуртка козацько–лицарського виховання «Джура»

Програма "Клуб інтелектуального розвитку" (автор: Валерій Кизименко - методист Кіровоградського обласного центру дитячої та юнацької творчості).

Програма "Європейський клуб" (автор: Олена Арутюнян - методист Кіровоградського обласного центр дитячої та юнацької творчості).

 

 

 

 

                                                                                                                                             Районний центр дитячої та юнацької творчості

    Позашкільна освіта, згідно Закону України "Про позашкільну освіту", спрямована на розвиток здібностей та обдарувань вихованців, задоволення їх інтересів, духовних запитів, потреб. Рівні можливості для творчого розвитку і самоврядування у вільний час надає дітям і підліткам позашкільний навчальний заклад. 
    Знам'янський районний центр дитячої та юнацької творчості є складовою системи позашкільної освіти, яка надає знання, формує вміння та навички за інтересами, забезпечує потреби особистості в творчій самореалізації; сприяє інтелектуальному, духовному і фізичному розвитку; створює умови для реалізації змістовного дозвілля відповідно до здібностей та обдарувань.
    В своїй діяльності заклад керується Конституцією України, Законом України "Про освіту", Законом України "Про позашкільну освіту", Концепцію національного виховання, Положенням про позашкільний навчальний заклад та Статутом закладу.

 

Директор РЦДЮТ - Калініна Валентина Іванівна.
Заступник директора - Щедрін Світлана Петрівна.

 


    З метою вдосконалення позашкільної освіти шляхом надання підтримки та забезпечення розвитку, створення додаткових можливостей для духовного, інтелектуального і фізичного розвитку осіб, які бажають здобути позашкільну освіту визначені основні завдання:
    - створення умов для дітей і молоді до доступної, якісної позашкільної освіти шляхом розвитку мережі гуртків, творчих об'єднань, секцій;
    - підвищення навчального та науково-методичного рівня діяльності позашкільного навчального закладу;
    - забезпечення модернізації навчальної, матеріально-технічної бази позашкільного навчального закладу, оснащення його сучасним обладнанням, оргтехнікою, апаратурою, інструментами, матеріалами;
    - проведення капітального ремонту будівлі позашкільного навчального закладу;
    - виявлення обдарованої молоді і створення умов для її розвитку;
    - посилення соціального захисту обдарованої молоді;
    - вивчення проблемних питань щодо виховання молоді за сучасних соціальних умов;
    - забезпечення розвитку системи підготовки (перепідготовки) педагогічних кадрів позашкільного навчального закладу.

    Важливим напрямком роботи РЦДЮТ є пошук, розвиток і підтримка обдарованої учнівської молоді. У цьому напрямку з 2003 року працює районний парламент дітей, яким опікується Знам'янська районна рада. Координатор учнівського самоврядування в районі - Медвєдєва Олена Василівна, методист районного центру дитячої та юнацької творчості. З метою формування у дітей та учнівської молоді активної громадської позиції, створенню умов для самореалізації, надання можливості отримання додаткової освіти загальноосвітніми навчальними закладами І-ІІІ ступенів укладена угода між батьківською радою та учнівським самоврядуванням про співпрацю.

 

Гурткова робота
в Знам'янському районному центрі
 дитячої та юнацької творчості

Рік

Кількість гуртків

2010 

24

2011 

31

2012

28

2013

33

2014

33

2015(січень)

27

 

 

 

 

 

Охоплення дітей району
гуртковою роботою
позашкільного навчального закладу

 

Гурткова робота  РЦДЮТ  за напрямами позашкільної освіти

 

 

 

Рік

Кількість  груп за напрямами позашкільної освіти

Науково -технічний

Еколого -

натура-

лістичний

туристсько-краєзнавчий

Фізкультурно -спортивний

 або

спортивний

 художньо-естетичний

Дослідницько -експери-

ментальний

 Бібліотечно -

бібліографічний

 оздоровчий

2011

25

3

5

4

37

0

0

0

2012

28

3

7

4

40

0

0

3

2013

34

3

5

3

46

0

0

3

2014

37

3

9

2

41

0

0

4

2015

34

0

5

2

45

0

0

2

 

                  

 

Охоплення дітей району позашкільною освітою

 

 

2011рік  -58,19%

2012рік  – 63,26%

2013рік  – 64,69%

2014 рік – 69,59%

2015 рік – 61,41%